menu close

בתאריך הבא: 17 בחודש ספטמבר בערוץ UA: לראשונה נערך ראיון עם מנכ''ל המרכז הרפואי "DL - Nadiya" בעל תואר אקדמי שלישי, דוקטור לרפואה מר דמיטרו מיקיטנקו – DMYTRO MYKYTENKO ועם מומחה המרפאה "נדיה – NADIYA" המתמחה בתחום האמבריולוגיה מר פבלו מזור – PAVLO MAZUR, בנושא שיטת הטיפול הרפואי החדשני בעקרות – העברת הגרעינים. ד''ר דמיטרו מיקיטנקו – DMYTRO MYKYTENKO, בין היתר, סיפר לנו על מגמות ונטיות מודרניות וגורמי התדרדרות של בריאות הרבייה, באילו מקרים ניתן ליישם את שיטת העברת הגרעין ובאילו סיכונים יישום זה עלול להיות כרוך, מבחינת הקונספט של ידע עדכני על אודות גנטיקת הרבייה. מר פבלו מזור – PAVLO MAZUR הדגיש כי העברת הגרעין זוהי איננה מודיפיקציה גנטית של העוברים, וכי היא עשויה לשמש דרך חלופית לטיפול בעקרות במקרים קליניים נפרדים אשר בהם שימוש באואוציטים (קרי בביציות) נתרמים עתיד להיות לא מקובל עבור זוג נשוי מסוים. המומחים פירטו כמה מהמקרים הללו דלהלן: סיכון גבוה של פתולוגיה מיטוכונדריאלית, חסימה מוקדמת בהבשלת האואוציטים (קרי הביציות), היעדרה של ההשתלה לאחר ביצוע מספר ההעברות של העובר הנורמטיבי מבחינה גנטית אל תוך חלל הרחם.

https://youtu.be/-a68B7vg9lE