menu close

אודותינו:

" זהו צוות מאוחד של מדענים וחוקרים מארצות הברית ומאוקראינה אשר אחדו את ניסיונם המעשי בתחומים שונים דלעיל: הגנטיקה המולקולרית, האמבריולוגיה והרבית האדם, במטרה לפתח שיטות וטכניקות חדשניות של היריון עם ילד בריא בקרב המטופלות המשתייכות אל קבוצת סיכון גבוה של פתולוגיה מיטוכונדריאלית תורשתית אצל צאצאיהן, כמו כן במקרים של צורותיה המורכבות של העקרות המתלווים על ידי סיכון ברמה די גבוהה. הטכנולוגיה הניסויית של העברת הגרעין הינה מאפשרת כדלקמן:

  • לקבל את העובר הגנטי של ההורים עם המיטוכונדריון הבריא במקרה של סיכון גבוה של העברת הפתולוגיה המיטוכונדריאלית.
  • לצמצם את סיכונן של חריגות המיוזה הכרומוזומליות בביציות הקשור לגורם הגיל.
  • למזער את האפקטים המזדהים גנטית עם חסימת הבשלתן של ביציות ושל התפתחות העוברים.
photo

להלן הרכבה של מועצת הדירקטוריון

מר ג'ון ז'אנג – JOHN ZHANG
בעל תואר אקדמי שני בתחום הרפואה, דוקטור לפילוסופיה ברפואה, מייסדו ומנכ''ל של המיזם דרווין לייף – DARWIN LIFE
מר וולריי זוקין – VALERIY ZUKIN
מועמד לקבלת תואר אקדמי שלישי, מנכ''ל המרפאה של רפואת הרבייה "נדיה – NADIYA"

להלן הרכבה של הוועדה המדעית

חואי ליאו – HUI LIU
בעל תואר אקדמי שני בתחום הרפואה, עמית מדעי בכיר של המיזם דרווין לייף – DARWIN LIFE, ארה''ב
מר דמיטרו מיקיטנקו – DMYTRO MYKYTENKO
בעל תואר אקדמי שלישי, דוקטור לרפואה, מרצה וחבר סגל באקדמיה. האוניברסיטה הלאומית לרפואה, חוג לרפואה החברתית ולבריאות הציבור
הגב' סטויאנה אלכסנרובה – STOYANA ALEKSANDROVA
בעלת תואר אקדמי שלישי, דוקטור לפילוסופיה בתחום הרפואה, עמיתה מדעית בכירה ומנהלת פרויקטים במסגרת המיזם דרווין לייף – DARWIN LIFE, ארה''ב
מר פבלו מזור – PAVLO MAZUR
מומחה בכיר בתחום האמבריולוגיה, המרפאה של רפואת הרבייה "נדיה – NADIYA", אוקראינה
מר זואו לו – ZUO LU
דוקטור לפילוסופיה בתחום הרפואה, מומחה בכיר בתחום האמבריולוגיה, המרפאה "ניו הופ פרטיליטי – NEW HOPE FERTILITY", ארה''ב