menu close

העברות הגרעין

העברות הגרעין זוהי גישה ייחודית ויחידה במינהכלפי טיפול בעקרות: היא מעניקה תקווה ללדת את ילדם הגנטי עבור אותם הזוגות אשר רפואת הרבייה לפני כן הייתה יכולה להציע להם אך ורק תרומת הביציות.

נכון לעתה, מומשו בהצלחה רבה 2 סוגי העברות הגרעין דהיינו: בשלב של תחליף ציטופלסמה (שיטת ציר) (ג'ון ז'אנג–JOHN ZHANG, שנת 2016) ובשלב של העברות הגרעין (המרפאה "נדיה - NADIYA", שנת 2017).

השיטה השלישית הינה באה לידי ביטוי בהעברתו של החומר הגנטי טרם הבשלתו. היא עדיין נמצאת בשלב הפעיל של ניסוי מדעי וכולנו תקווה כי בעתיד הקרוב יתאפשר לנו לסייע לנשים רבות בנות 42 ומעלה ללדת ילד בריא משלהן ללא תרומת ביציות.

photo

Spindle transfer

Pronuclear transfer

M1 transfer

Ivrit text?

  • Women with mitochondrial diseases
  • Couples with the block of embryo development
  • Women under 42 years of age without egg donation
photo

גיאוגרפיית ההצלחה

בסך הכול 11 מטופלות ב 5 מדינות
אוקראינה
ארצות הברית
מדינת ישראל
שבדיה
בריטניה

חדשות ופרסומים

כל החדשות

אודותינו

"דרווין לייף – נדיה – DARWIN LIFE NADIYA" זהו צוות מאוחד של מדענים וחוקרים מארצות הברית ומאוקראינה אשר אחדו את ניסיונם המעשי בתחומים שונים דלעיל: הגנטיקה המולקולרית, האמבריולוגיה והרבית האדם, במטרה לפתח שיטות וטכניקות חדשניות של היריון עם ילד בריא בקרב המטופלות המשתייכות אל קבוצת סיכון גבוה של פתולוגיה מיטוכונדריאלית תורשתית אצל צאצאיהן, כמו כן במקרים של צורותיה המורכבות של העקרות המתלווים על ידי סיכון ברמה די גבוהה. הטכנולוגיה הניסויית של העברת הגרעין הינה מאפשרת כדלקמן:

  • לקבל את העובר הגנטי של ההורים עם המיטוכונדריון הבריא במקרה של סיכון גבוה של העברת הפתולוגיה המיטוכונדריאלית.
  • לצמצם את סיכונן של חריגות המיוזה הכרומוזומליות בביציות הקשור לגורם הגיל.
  • למזער את האפקטים המזדהים גנטית עם חסימת הבשלתן של ביציות ושל התפתחות העוברים.
photo

להלן הרכבה של מועצת הדירקטוריון

מר ג'ון ז'אנג – JOHN ZHANG
בעל תואר אקדמי שני בתחום הרפואה, דוקטור לפילוסופיה ברפואה, מייסדו ומנכ''ל של המיזם דרווין לייף – DARWIN LIFE
מר וולריי זוקין – VALERIY ZUKIN
מועמד לקבלת תואר אקדמי שלישי, מנכ''ל המרפאה של רפואת הרבייה "נדיה – NADIYA"

להלן הרכבה של הוועדה המדעית

חואי ליאו – HUI LIU
בעל תואר אקדמי שני בתחום הרפואה, עמית מדעי בכיר של המיזם דרווין לייף – DARWIN LIFE, ארה''ב
מר דמיטרו מיקיטנקו – DMYTRO MYKYTENKO
בעל תואר אקדמי שלישי, דוקטור לרפואה, מרצה וחבר סגל באקדמיה. האוניברסיטה הלאומית לרפואה, חוג לרפואה החברתית ולבריאות הציבור
הגב' סטויאנה אלכסנרובה – STOYANA ALEKSANDROVA
בעלת תואר אקדמי שלישי, דוקטור לפילוסופיה בתחום הרפואה, עמיתה מדעית בכירה ומנהלת פרויקטים במסגרת המיזם דרווין לייף – DARWIN LIFE, ארה''ב
מר פבלו מזור – PAVLO MAZUR
מומחה בכיר בתחום האמבריולוגיה, המרפאה של רפואת הרבייה "נדיה – NADIYA", אוקראינה
מר זואו לו – ZUO LU
דוקטור לפילוסופיה בתחום הרפואה, מומחה בכיר בתחום האמבריולוגיה, המרפאה "ניו הופ פרטיליטי – NEW HOPE FERTILITY", ארה''ב