menu close


Registration

וובינר בנושא: האם יש חלופה לתרומת ביצית

השתתפות ללא תשלום

 

Read in English

 

תאריך: 19-03-19

19:00 IST (UTC+02) :שעה

משך הוובינר 90 דקות

 

אינדנקציות:

 

תוכנית:

המרצה

משך

הנושא

שפה

MD, PhD, MBA ולרי זוקין מנהל של קליניקה לטיפולי אי פיריון ''נדייה''

15 דקות

טכנולוגיות להפריה המסיעת היום: מבחירת העובר עד שיפור האיכות שלו

אנגלית

MD דר׳ דורון גולדברג

15 דקות

 העברת גרעינים - אלטרנטיבה אפשרית לתרומת ביצית

עברית

PhD דר' פבל איציקסון אמבריולוג

15 דקות

 העברת גרעינים- קריטריונים אמבריולוגיים לבחירת המטופלים

עברית

פבלו מזור אמבריולוג וחוקר בכיר, בקליניקה נדיה

15 דקות

 העברת גרעינים: כיצד מתבצע התהליך

אנגלית

MD, DSc דמיטרו מיקיטנקו, מנהל מעבדה גנטית, קליניקה נדיה 

15 דקות

בטיחות גנטית בטיפולי העברת גרעינים 

אנגלית

שאלות ותשובות מהקהל

30 דקות

ניתן לכתוב שאלות בעברית או באנגלית

טופס השאילתה

 
close

Thank you for reply!

We will contact you soon

close

Form can't be submitted!

Please complete the anti-spam verification