menu close
כל החדשות סרטוני וידאולמטופלים
יישומה של הפרוצדורה האבחנתית הייחודית: ריצופם של הגנים המזדהים עם חסימת התפתחותם של העוברים

המרכז הרפואי DL-NADIYA בשיתוף עם המרפאה של רפואת הרבייה נדיה – NADIYA הציגו את הפרוצדורה האבחנתית הייחודית והיחידה במינה בתחום טכנולוגיות הרבייה: ריצופם (קרי פיענוחם) של הגנים המזדהים עם חסימת התפתחותם של העוברים. גרסאות נפרדות של

יותר פרטים
הריאיון בערוץ UA: השיטה החדשנית הראשונה של טיפול בעקרות – העברת הגרעינים

בתאריך הבא: 17 בחודש ספטמבר בערוץ UA: לראשונה נערך ראיון עם מנכ''ל המרכז הרפואי "DL - Nadiya" בעל תואר אקדמי שלישי, דוקטור לרפואה מר דמיטרו מיקיטנקו – DMYTRO MYKYTENKO ועם מומחה המרפאה "נדיה – NADIYA" המתמחה בתחום האמבריולוגיה מר

יותר פרטים