menu close
כל החדשות סרטוני וידאולמטופלים
נס הרבייה

במרפאה שבעיר קייב נולדה הילדה הראשונה בעולם מתוך "שלושת הוריו".

יותר פרטים
מנכ"ל המרפאה שבה נולדה הילדה מתוך "שלושת ההורים": התינוקת דומה לאביה.

על אודות השיטה החדשנית אשר בזכותה הזוג העקר הצליח להוליד את הילדה משלהם מבחינה גנטית, סיפר לעיתון "KP באוקראינה" מנכ''ל המרפאה מר וולריי זוקין – VALERIY ZUKIN:

יותר פרטים
"הילדה שנולדה מתוך "שלושת הוריה" הינה בריאה לחלוטין ואינה שונה משאר הילדים"

רופאים אוקראינים עשו מהפך אמיתי ברפואה: בפעם הראשונה בעולם הם הצליחו לשחזר את הביצית הנתרמת המופרית דרך "השתלתם" בתוכה של גרעינים גנטיים נושאי DNA של האימא ושל האבא.

יותר פרטים