menu close

העברות הגרעין

העברות הגרעין זוהי גישה ייחודית ויחידה במינהכלפי טיפול בעקרות: היא מעניקה תקווה ללדת את ילדם הגנטי עבור אותם הזוגות אשר רפואת הרבייה לפני כן הייתה יכולה להציע להם אך ורק תרומת הביציות.

נכון לעתה, מומשו בהצלחה רבה 2 סוגי העברות הגרעין דהיינו: בשלב של תחליף ציטופלסמה (שיטת ציר) (ג'ון ז'אנג–JOHN ZHANG, שנת 2016) ובשלב של העברות הגרעין (המרפאה "נדיה - NADIYA", שנת 2017).

השיטה השלישית הינה באה לידי ביטוי בהעברתו של החומר הגנטי טרם הבשלתו. היא עדיין נמצאת בשלב הפעיל של ניסוי מדעי וכולנו תקווה כי בעתיד הקרוב יתאפשר לנו לסייע לנשים רבות בנות 42 ומעלה ללדת ילד בריא משלהן ללא תרומת ביציות.

photo

Spindle transfer

Pronuclear transfer

M1 transfer

למי בדיוק וכיצד אנו יכולים לעזור?

  • לנשים עם מחלות מיטוכונדריאליות
  • לזוגות עם חסימת התפתחותם של העוברים
  • לנשים בנות 42 ומעלה ללא תרומת ביציות
photo